Podrobnosti záznamu

Název
    Record of sialic volcanism found in the Devonian clastic sediments at the eastern margin of the Bohemian Massif
Další názvy
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu