Podrobnosti záznamu

Název
    Remarks on the biostratigraphy of the Jince Formation (Middle Cambrian) from Skryje-Týřovice region (Barrandian, Bohemia)
Další názvy
    Poznámky k biostratigrafii jineckého souvrství (střední kambrium) v skryjsko-týřovickém regionu (Barrandien, Čechy)