Podrobnosti záznamu

Název
    Response of alpine lakes and soils to changes in acid deposition: the MAGIC model applied to the Tatra Mountain region, Slovakia-Poland
Další názvy
    Odezva alpinských jezer a půd na změny kyselé deposice: aplikace modelu MAGIC na Vysoké Tatry, Slovensko-Polsko.
Autor
    ,
    Hardekopf, D.
    Kopáček, J.
    Majer, V.
    Pšenáková, P.
    Stuchlík, Evžen
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Limnology
Svazek/č.
    Roč. 63, č. 1
Strany
    14
Rok
    2004
Výraz tezauru
    acidification, lake, High Tatras, Slovakia, Poland, MAGIC model,
Klíčové slovo
    Acid
    Alpine
    Applied
    Changes
    Deposition
    Lakes
    MAGIC
    Model
    Mountain
    Region
    Response
    Slovakia-Poland
    Soils
    Tatra
Abstrakt (česky)
   Změny způsobené poklsem kyselé depozice byly modelovány programem MAGIC pro jezera a půdy alpinského pásma Vysokých Tater.
Abstrakt (anglicky)
   Changes induce by reduction in acidic depostion were modelled by MAGIC model for lakes and soils of alpine part of the High Tatras mountains.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014