Podrobnosti záznamu

Název
    The role of black shales in the formation of tin-polymetallic deposits of the Dachang ore field (south China)
Další názvy
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině