Podrobnosti záznamu

Název
    Se, As, Mo, Ag, Cd, In, Sb, Pt, Au, Tl, Re traces in biogenic and abiogenic sulfides from Black Shales (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada): A nuclear microprobe study
Další názvy
    Stopová množství Se, As, Mo, Ag, Cd, In, Sb, Pt, Au, Tl, Re v biogenních a abiogenních sulfidech z černých břidlic (Selwynský bazén, Kanada)
Autor
    Daudin, Laurent
    Gallien, Jean
    Orberger, B.
    Pašava, Jan
    Trocellier, P.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions with Materials and Atoms
Svazek/č.
    Roč. 210, č. 1
Strany
    8
Rok
    2003
Výraz tezauru
    PROTON-MICROPROBE, PGE, SEDIMENTS, REDUCTION, SELENIUM, ELEMENT
Klíčové slovo
    Abiogenic
    Ag
    Au
    Basin
    Biogenic
    Black
    Canada
    Cd
    Microprobe
    Mo
    Nuclear
    Re
    Sb
    Selwyn
    Shales
    Study
    Sulfides
    Territories
    Tl
    Traces
    Yukon
Abstrakt (česky)
   Nukleární mikroanalýza přineslo nová data týkající se rozmístění vzácných kovů v Fe-, Fe (Ni)-, Ni (Fe), Ni- a Zn-sulfidech z mineralizovaných černých břidlic ze Selwynského bazénu v Kanadě. Například bylo zjištěno, že stovky až tisíce ppm Cu, Zn, As, Se, a Mo jsou vázány na biomineralizované a transformované schránky červů.
Abstrakt (anglicky)
   This nuclear microprobe study brings new data on the partition of rare metals in Fe-, Fe (Ni)-, Ni- (Fe)-, Ni- and Zn-sulfides from the Ni-Zn-Mo-PGE mineralized marin black shales (Selwyn Basin, Yukon Territories). For example, several tens to thousands ppm of Cu, Zn, As, Se, Mo were located in the biomineralized and transformed tube worms.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014