Podrobnosti záznamu

Název
    Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm Basin, Czech Republic
Další názvy
    Původ a rozložení sedimentů v hlubokomořské pánvi: spodnokarbonská (kulmská) pánev, Česká republika
Autor
    Hartley, Adrian
    Otava, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Geological Society
Svazek/č.
    Roč. 158, č. 1
Strany
    24
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Moravian-Silesian Culm Basin, Variscides, turbidites, heavz minerals, detrital garnets
Klíčové slovo
    Basin
    Carboniferous
    Culm
    Czech
    Deep
    Dispersal
    Foreland
    Lower
    Marine
    Provenance
    Republic
    Sediment
Abstrakt (anglicky)
   The Moravian-Silesian Culm basin was dominanly sourced axially from the south. Main change in the source was recorded by increase of high-grade metamorphic garnets in the uppermost Visean.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014