Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Bubík, Pavla Petrová, Michal Vachek
Další názvy
    Miocene and Quarternary [i.e. Quaternary] sediments excavated in the gravel pit near Sudoměřice Village
Autor
    Bubík, Miroslav, 1962-
    Petrová, Pavla, 1972-
    Vachek, Michal
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 12
Strany
    s. 25-29
Rok
    2005
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    flyš
    Foraminifera
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    miocén
    Mollusca
    Ostracoda
    profil odkryvu
    provenience
    sedimentologie
    soliflukce
    vídeňská pánev
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Sudoměřice (Hodonín, Hodonín)
Klíčové slovo
    34-22
    Hodonín
    Kvartéru
    Miocénu
    Odkryté
    Sedimenty
    Sudoměřic
    Zemníku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012