Podrobnosti záznamu

Název
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic
Další názvy
    Miocene and Quarternary sediments excavated in the gravel pit near Sudoměřice Village
Autor
    Bubík, Miroslav
    Petrová, Pavla
    Vachek, Michal
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004
Svazek/č.
    Roč. 12, č. srpen
Strany
    5
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Vienna Basin, Miocene, Quarternary, biostratigraphy, sedimentology, Foraminifera, Ostracoda, Mollusca
Klíčové slovo
    Kvartéru
    Miocénu
    Odkryté
    Sedimenty
    Sudoměřic
    Zemníku
Abstrakt (česky)
   V odklizu u Sudoměřic (jižní Morava) byl dokumentován profil miocenních a kvartérních sedimentů. Miocenní pískovce na bázi patří bílovickému souvrství vídeňské pánve. Kvartérní (pleistocenní) sukcese představuje proluviální sedimenty (červené štěrky a silty) a deluviální sedimenty (soliflukční proudy). Veškerý psefitický materiál podle valounové analýzy pochází z magurského flyše (antonínecké and nivnické souvrství). Zbarvení štěrků a siltů pochází z kaumbergského souvrství. Proluviální silty obsahují mikrofaunu spodního miocénu redeponovanou pravděpodobně z oblasti reliktu karpatu na Žerotínu. Opakované soliflukční proudy jsou tvořeny horninami bílovického souvrství. Obsahovaly hojnou makrofaunu sarmatu. Zajímavou facii představují nubeculario-serpulidové vápence stejného stáří.
Abstrakt (anglicky)
   Miocene and Quarternary sediments excavated in the gravel pit near Sudoměřice Village
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014