Podrobnosti záznamu

Název
    Singulární rozklad wavelet paketů seizmických signálů
Autor
    Častová, N.
    Horák, D.
    Kaláb, Zdeněk
Konference
    Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/15. : 11.04.2006-13.04.2006 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 2
Strany
    s. 33-44
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Singular decomposition of wavelet packets of seismic signals
    Rozsah: 12 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    seismic signals
    Wavelet packets
Klíčové slovo
    Paketů
    Rozklad
    Seizmických
    Signálů
    Singulární
    Wavelet
Abstrakt (česky)
   Primární interpretace seizmologických dat v časové oblasti vykazuje rozdíly v maximálních hodnotách vibrací meřených na dvou blízkých stanovištích s rozdílnou lokální geologií. Významné odlišné charakteristiky jsme získali při použití waveletové transformace a paketového rozkladu záznamu.
Abstrakt (anglicky)
   Primary interpretation in time domain shows differences between maximum velocity values of vibrations measured at two close seismic stations that have significant change of local geology. Using wavelet transform and wavelet packet decomposition we obtain also significant different characteristics.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012