Podrobnosti záznamu

Název
    Soil degradation caused by water erosion and its economical aspects in the Hustopeče locality
Další názvy
    Degradace půd vlivem vodní eroze a její ekonomické aspekty v lokalitě Hustopeče