Podrobnosti záznamu

Název
    Současné výhledy a tendence v oblasti metod zajišťování porubních chodeb v uhelných dolech
Autor
    Šňupárek, Richard
Konference
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009, Mezinárodní seminář (14. : 19.02.2009-20.02.2009 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009
Strany
    S. 1-9
Poznámky
    Projekt: GA105/07/1265, GA ČR
    Překlad názvu: Present prospects and tendencies in the field of gateroads securing in coal mines
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    reinforcing
    roadways support
Klíčové slovo
    Chodeb
    Dolech
    Metod
    Oblasti
    Porubních
    Současné
    Tendence
    Uhelných
    Výhledy
    Zajišťování
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá způsoby vyztužování a stabilizace porubních chodeb v uhelných dolech . Nově vyvíjené a projektované metody jsou spojeny s dvojím využitím porubních chodeb, valkými hloubkami pod povrchem a environmentálními hledisky. Hlavní způsoby vyztužování zahrnují zpevňování horninového masivu kotvením a injektáží.
Abstrakt (anglicky)
   The paper deals with methods of supporting and stabilisation of roadways in coal mines.New investigated and designed methods are connected with double usány of roadways, depth of exploration and environmental requests.Decisive kinds of support include methods of rock mass strenghtening e.g. bolting and grouting.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012