Podrobnosti záznamu

Název
    Srovnání metasedimentů z hlinské zóny, poličského a zábřežského krystalinika na základě chemického složení
Další názvy
    Comparison metasediments from Hlinsko Zone, Polička and Zábřeh Crystalline Complexes based on the whole rocks chemical composition
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 17, č. zima
Strany
    4
Rok
    2010
Výraz tezauru
    geochemistry, metasediments, Hlinsko zone, Polička and Zábřeh Crystalline Complexes
Klíčové slovo
    Chemického
    Hlinské
    Krystalinika
    Metasedimentů
    Poličského
    Složení
    Srovnání
    Zábřežského
    Základě
    Zóny
Abstrakt (česky)
   Velká část metamorfovaných vulkanosedimentárních sérií hlinské zóny, poličského a zábřežského krystalinika se skládá z monotónního komplexu střídajících se poloh metapelitů a metapsamitů (hlavně metadrob). Jejich metamorfní ovlivnění může kolísat od facie zelených břidlic až po střední amfibolitovou facii. Chemické složení metamorfovaných hornin z těchto tří jednotek je velmi blízké a původní sedimentární protolit byl generován z podobného zdroje. Chemické složení hornin se blíží chemickému složení pelitických a psamitických sedimentů z barrandienu. Studované geologické jednotky tedy pravděpodobně náleží k bohemiku. Původní sedimenty byly derivovány v podmínkách geotektonického prostředí kontinentálního oblouku.
Abstrakt (anglicky)
   Comparison metasediments from Hlinsko Zone, Polička and Zábřeh Crystalline Complexes based on the whole rocks chemical composition
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014