Podrobnosti záznamu

Název
    Staré geologické mapy střední Evropy z 18. a začátku 19. století
Další názvy
    Geological mapping in Central Europe in the 18th and early 19th centuries
Autor
    Čejchanová, Alena
    Kozák, Jan
    Kukal, Zdeněk
    Pošmourný, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Svazek/č.
    Roč. 44, č. podzim
Strany
    5
Rok
    2011
Výraz tezauru
    old geological maps, geological cartography, history of geology, Central Europe
Klíčové slovo
    18
    19
    Evropy
    Geologické
    Mapy
    Staré
    Století
    Střední
    Začátku
Abstrakt (česky)
   Cílem tohoto příspěvku je informovat o výsledcích půlročního mezinárodního projektu, který byl součástí malých grantů v rámci fondů VISEGRAD v roce 2010. Jeho řešiteli byli kromě ČGS, která byla koordinátorem, také zástupci spolupracujících institucí ze zemí V4. Současně se na projektu podíleli, formou partnerské spolupráce, i kolegové z Rakouska, Bavorska a Saska. Hlavním výsledkem tohoto časově omezeného projektu bylo shromáždění souboru 58 starých geologických map zobrazující přesně vymezené území dnešní střední Evropy. Tato kolekce map, časově omezená obdobím poloviny 18 stol. až po rok 1840, byla podrobně popsána kolektivem řešitelů a byly pořízeny skeny jednotlivých map. Výsledky byly publikovány v závěrečné zprávě projektu VISEGRAD v anglickém jazyce, jejíž součástí je i interaktivní DVD-ROM, které zobrazuje studované mapy formou náhledu. Autoři článku věří, že se podaří tento shromážděný cenný materiál použít k dalšímu publikování v rozšířené formě, třeba formou atlasu.
Abstrakt (anglicky)
   Geological mapping in Central Europe in the 18th and early 19th centuries
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014