Podrobnosti záznamu

Název
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (Moravský kras)
Autor
    Hercman, H.
    Kadlec, Jaroslav
    Nowicki, T.
    Pruner, Petr
    Venhodová, Daniela
Konference
    Národní speleologický kongres (3. : 08.10.2004-10.10.2004 : Moravský kras, Sloup, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    3. národní speleologický kongres : rozšířená abstrakta
Strany
    s. 33-36
Poznámky
    Projekt: IAA3013201, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Age and genesis of sediments in the Ochozská Cave
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    age and genesis
    cave sediments
    Ochozska Cave (Moravian Karst)
Klíčové slovo
    Geneze
    Jeskyni
    Kras
    Moravský
    Ochozské
    Sedimentů
    Stáří
Abstrakt (česky)
   V Ochozské jeskyni v jižní části Moravského krasu je odkryta rozsáhlá sekce jeskynních uloženin. Studium geneze a stáří sedimentů v této jeskyni přispělo k rekonstrukci vývoje Ochozské jeskyně a lokální paleohydrografie. Doba ukládání byla určena na základě paleomagnetických měření klastických sedimentů a datování(U/Th) sekundárních anorganických jeskynních sedimentů. Tyto sedimenty se pravděpodobně usazovaly v jeskyni během středního a mladšího pleistocénu.
Abstrakt (anglicky)
   Large section in cave deposits are exposed in the Ochozská Cave in southern segment of the Moravian Karst. The study of the genesis and age of these cave deposits poses a clue to the reconstruction of development of the Ochozská Cave and of local paleohydrographic history. The time of deposition was determined by probably deposited during the Middle and late Pleistocene in the cave.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012