Podrobnosti záznamu

Název
    Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
Další názvy
    Age and origin of secondary carbonates from several caves in the Bohemian Paradise
Autor
    Bruthans, Jiří
    Churáčková, Zdeňka
    Jenč, Petr
    Schweigstillová, Jana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce ?
Svazek/č.
    Č. 2009
Strany
    5
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Bohemian Paradise, Czech Republic, isotopic dating
    caves
    Secondary carbonates
Klíčové slovo
    Českého
    Jeskyních
    Karbonátů
    Některých
    Původ
    Ráje
    Sekundárních
    Stáří
Abstrakt (česky)
   Zjištění stáří a původu karbonátů sekundárně vytvořených ve vybraných jeskyních Českého ráje, Česká republika. Izotopické datování vzorků sekundárních karbonátů.
Abstrakt (anglicky)
   Investigation of age and origine of carbonates secondary developed in several caves of Bohemian Paradise, Czech Republic. Secondary carbonates were dated by isotopic methods.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012