Podrobnosti záznamu

Název
    Stáří andělskohorského souvrství: Nová fakta a jejich možná interpretace. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
Autor
    Galle, Arnošt
    Hladil, Jindřich
    Otava, J.
Editor
    Otava, J.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993
Strany
    s. 52-56
Poznámky
    Překlad názvu: The age of the AndŘlská Hora Fmt.: New facts and their possible interpretation
Klíčové slovo
    Andělskohorského
    Fakta
    Interpretace
    Možná
    Nová
    Roťník
    Souvrství
    Stáří
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012