Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
Údaj o odpovědnosti
    Michal Řehoř, Lukáš Žižka, Tomáš Lang
Další názvy
    Stratigraphical, petrological and structural situation of the Mukah coal basin in the Borneo Island
    Stratigraphische, petrographische und strukturelle Situation des Kohlenbeckens Mukah auf der Insel Borneo
Autor
    Lang, Tomáš
    Řehoř, Michal
    Žižka, Lukáš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Svazek/č.
    Č. 1
Strany
    s. 47-51
Rok
    2008
Poznámky
    Anglické, německé resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Klasifikační znak
    55(1)
    553.9
Skupina konspektu
    553
Předmětová skupina
    geologie ložisková
    geologie regionální
    litologie
    miocén
    pliocén
    stratigrafie
    uhelná sloj
    uhlí hnědé
    zásoby
Geografické jméno
    Borneo
    Malajsie
Klíčové slovo
    Borneo
    Mukah
    Ostrově
    Pánve
    Petrologická
    Situace
    Stratigrafická
    Strukturní
    Uhelné
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 2. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012