Podrobnosti záznamu

Název
    Structural evolution of the eastern part of the Klodzko region based on a new interpretation of folds of the earliest generation
Další názvy
    Ewolucja strukturalna wschodnej części ziemi Kłodzkiej w świetle nowej interpretacji fałdów najstarszych generacji