Podrobnosti záznamu

Název
    Structural evolution of the Prague synform (Czech Republic) during Silurian times: An AMS, rock magnetism, and palomagnetic study of the Svatý Jan pod Skalou dikes. Consequences for the nappes emplacement
Autor
    Aifa, T.
    Chadima, Martin
    Pruner, Petr
    Štorch, Petr
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Evolution of the Rheic Ocean : from Avalonian-Cadomian active margin to Alleghenian-Variscan collision
Strany
    S. 249-265
Poznámky
    ISSN 0072-1077.
    Projekt: IAA3013406, GA AV ČR
    Překlad názvu: Strukturní vývoj Pražské pánve (Česká republika) během siluru: anizotropie magnetické susceptibility, magnetomineralogie a paleomagnetické studie žil ve Svatém Janu pod Skalou. Důsledky pro příkrovovou stavbu
    Rozsah: 17 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    AMS
    dikes
    magnetic properies
    magnetization
    rheic
    stress
    Variscan orogen
Klíčové slovo
    AMS
    Consequences
    Czech
    Dikes
    During
    Emplacement
    Evolution
    Jan
    Magnetism
    Nappes
    Palomagnetic
    Prague
    Republic
    Rock
    Silurian
    Skalou
    Structural
    Study
    Svatý
    Synform
    Times
Abstrakt (česky)
   Výzkumné práce zahrnovaly bazalty a vulkanoklastické horniny v blízkosti centra Svatý Jan, který je lokalizován na severozápadě Pražské pánve. Na základě studia magnetických vlastností (anizotropie, magnetické susceptibility, magnetomineralogických a paleomagnetických parametrů) byl zjištěn systém otevření jednotlivých lávových proudů, které odpovídají svrchnímu Wenloku až střednímu Ludlowu. Současně byly potvrzeny předpoklady, že ve svrchním devonu se již uzavíral Rheický oceán a tím byl ukončen sedimentární cyklus Barrandienu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012