Podrobnosti záznamu

Název
    Stručná zpráva o pokračování seismického monitorování na východním okraji Českého masivu
Autor
    Boráňová, Petra
    Dombková, Anna
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
    Procházková, Zuzana
Konference
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice (16.04.2002-17.04.2002 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
Strany
    s. 45-51
Poznámky
    Projekt: GA205/01/0480, GA ČR
    Překlad názvu: Short information about continuation of seismic monitoring in the eastern margin of the Bohemian massif
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    Bohemian massif
    seismic monitoring
Klíčové slovo
    Českého
    Masivu
    Monitorování
    Okraji
    Pokračování
    Seismického
    Stručná
    Východním
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Monitorování slabé seismické aktivity v tomto regionu je prováděno na dvou trvalých a jedné dočasné seismologické stanici. V průběhu 15 měsíců byl zde zaznamenán jeden projev přirozené seismicity. Příklady ostatních zaznamenaných seismických jevů jsou zde doloženy.
Abstrakt (anglicky)
   Two permanent and one temporary seismic stations monitor very weak seismic activity in this region. One weak natural seismic shock was recorded during 15 months. Examples of recorded seismic events are included.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012