Podrobnosti záznamu

Název
    Studium odezvy stavebního objektu na zatížení dopravní seizmicitou
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Kořínek, R.
    Kubečka, K.
Konference
    International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering/3. : 23.05.2005-26.05.2005 : Vrátna, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Proceedings of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering
Strany
    s. 86-89
Poznámky
    Projekt: GA105/04/1424, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Study of object response on seismic loading by traffic
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    seismological measurements
    vibrations of buildings
Klíčové slovo
    Dopravní
    Objektu
    Odezvy
    Seizmicitou
    Stavebního
    Studium
    Zatížení
Abstrakt (česky)
   Příklad z experimentálního sizmologického měření dokumentuje, že vibrační odezva budovy může dosahovat i významných hodnot. Maximální hodnota rychlosti kmitání naměřená v suterénu měla hodnotu 0,418 mm.s-1, rezonanční odezva v 1. patře dosáhla hodnoty 0,88 mm.s-1.
Abstrakt (anglicky)
   Presented example from experimental seismological measurement documented that vibration response of building is reaching the significant values. The maximum velocity amplitude measured at base of the building had value 0,418 mm.s-1, however, value of this vibration measured in first floor is reaching 0,88 mm.s-1.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012