Podrobnosti záznamu

Název
    Studium příčin změn koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Pelikán
Další názvy
    A study of causes of changes of nitrates concetration in surface- and groundwaters
Autor
    Pelikán, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodohospodársky časopis
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 3-4
Strany
    s. 305-318
Rok
    1991
Poznámky
    4 tab., 9 diag.
    Zkr. název ser.: Vodohospod. Čas.
Předmětová skupina
    analýza škodlivin
    hydrochemie
    koncentrace
    koncentrace dusičnanů
    kontaminace vod
    ochrana podzemní vody
Klíčové slovo
    Dusičnanů
    Koncentrace
    Podzemních
    Povrchových
    Příčin
    Studium
    Vodách
    Změn
Abstrakt (česky)
   Pro povrchové vody je největším nebezpečím eroze půdy, při níž dochází k vysokému odnosu dusičnanů. Sledováním koncentrace v povrchových vodách se dá také zjistit, ve kterých povodích je eroze nejvýraznější. V podzemních vodách je koncentrace dusičnanů pomalejší a je závislá na jejich přínosu s infiltrující vodou a na mikrobiologické redukci. Tyto procesy působí současně a výsledná koncentrace záleží na jejich vzájemné intenzitě
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012