Podrobnosti záznamu

Název
    Studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách pomocí pístového hydraulického čerpadla
Další názvy
    Study of dissoved gasses in groundwater using hydraulic piston pump
Autor
    Bláha, Vladimír
    Holeček, Jan
    Myška, Oldřich
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VI
Strany
    5
Poznámky
    Akce: 2013/10/16 ; Praha
Výraz tezauru
    gas sampling, composition of dissolved gasses, hydraulic piston pump, Stráž uranium mine
Klíčové slovo
    čerpadla
    Hydraulického
    Pístového
    Plynů
    Podzemních
    Pomocí
    Rozpuštěných
    Studium
    Vodách
Abstrakt (česky)
   V roce 2012 bylo v rámci výzkumu inovativních sanačních metod na ložisku uranu Stráž pod Ralskem provedeno experimentální studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách. Voda pro odběr byla čerpána pomocí konvenčního elektroodstředivého a nově vyvinutého pístového hydraulického čerpadla. Tento typ čerpadla byl již dříve použit pro zonální odběr vzorků podzemních vod a nově také pro odběr rozpuštěných plynů, které se ve zdejších kyselých důlních vodách hojně vyskytují. Při vyčerpání na povrch se z vod uvolňoval rozpuštěný plyn v podobě bublinek. Tento plyn byl zachycen do skleněných vzorkovnic a následně analyzován. Z výsledků analýz vyplývá, že se plyny v podzemní vodě zcela odlišují od pozemské atmosféry. Hlavní přítomnou složkou je dusík (; 78,1 obj. %). Druhým nejhojnějším plynem je kyslík s velmi variabilní koncentrací 0,33 až 16,7 obj. %. Jeho snížená koncentrace oproti atmosféře byla očekávaná, avšak v některých případech byla stále značně vysoká. Vzácný vodík byl v extrémním pří
   padě zjištěn v koncentraci až 6,7 obj. %, přičemž běžná koncentrace v atmosféře je pouhých 0,000055 obj. %. Jeho hojná přítomnost indikuje chemické reakce indukované lidskou činností při těžbě uranu a následné sanaci ložiska Stráž. Koncentrace oxidu uhličitého se vyskytovala v rozmezí 0,04 až 9.2 obj. %. Nereaktivní argon byl zjištěn v podobné koncentraci jako v atmosféře a jeho rozpětí činilo 0,76 až 1,27 obj. %. Ve stopovém množství byly zachyceny lehké uhlovodíky C1-C3, zejména pak metan.
Abstrakt (anglicky)
   Study of dissoved gasses in groundwater using hydraulic piston pump
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014