Podrobnosti záznamu

Název
    Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Faimon, Petr Zajíček
Další názvy
    The study of spontaneous destruction of fine speleothems
Autor
    Faimon, Jiří, 1950-
    Zajíček, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 104-105
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    hydrochemie
    hydrologie krasová
    interakce voda-hornina
    jeskyně
    kalcit
    koroze
    přesycení
    rozpouštění
    speleotém
    studie environmentálních vlivů
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Vilémovice (Blansko)
Klíčové slovo
    24-23
    Destrukce
    Forem
    Jemných
    Protivanov
    Samovolné
    Sintrových
    Studium
Abstrakt (anglicky)
   A spontaneous destruction (a corrosion followed by falling) of fine speleothems was studied in the Punkevní Cave (the Moravian Karst) from geochemical point of view. During eight months of the year 2000, the cave atmosphere and dripping waters were monitored. All inner waters (waters from limestone fissures as far as to "mouth of hollow sinters") were found to be close to equilibrium with calcite (SI - 0.08 to 0.15). Not being undersaturated, these waters cannot dissolve calcite sinters. The same waters become supersaturated with respect to calcite (SI - 0.08 to 2.20) at a contact with cave atmoshere (pCO2 - 3,0.10-4 to 4,1.10-3 atm). Thus, during the monitored period, there was not proved any corrosion of the sinters by dripping waters
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012