Podrobnosti záznamu

Název
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
Další názvy
    Translucent heavy minerals from siliciclastic sediments of the Cambrian and Devonian age, SE Moravia, Czech Republic, Case study of provenance and sedimentology
Autor
    Buriánek, David
    Gilíková, Helena
    Nehyba, Slavomír
    Otava, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 93, č. září
Strany
    16
Rok
    2008
Výraz tezauru
    South Moravia, Cambrian, Devonian, siliciclastics, sedimentary environments, heavy minerals, provenance
Klíčové slovo
    Devonského
    Jihovýchodní
    Kambrického
    Klastických
    Minerálů
    Moravě
    Provenience
    Sedimentech
    Sedimentologie
    Stáří
    Studium
    Těžkých
Abstrakt (česky)
   Data získaná studiem těžkých minerálů naznačují, že brunovistulikum mohlo představovat hlavní zdroj materiálu pro klastické sedimenty spodního kambria a spodního až středního devonu na jihovýchodním okraji Českého masivu. Tento zdroj měl poměrně neměnný charakter po velmi dlouhou dobu. Dokonce nepozorujeme výrazné rozdíly mezi sedimenty z různých částí jihovýchodní Moravy. Část studovaných minerálních zrn se nicméně neshoduje přesně se srovnávacím materiálem z brunovistulika a může mít jiný zdroj. Takovýmto zdrojem by mohly být například méně metamorfovné části brunovistulika anebo jiné geologické jednotky, které již dnes nemáme pro srovnání k dispozici, protože byly buď zcela erodovány anebo v dnešní tektonické stavbě území nevycházejí na povrch.
Abstrakt (anglicky)
   Translucent heavy minerals from siliciclastic sediments of the Cambrian and Devonian age, SE Moravia, Czech Republic, Case study of provenance and sedimentology
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014