Podrobnosti záznamu

Název
    Stupeň zranitelnosti stavebních objektů pro oblast Stonavy
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Lednická, Markéta
Konference
    IDEAS 2009 (05.11.2009-06.11.2009 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    IDEAS 2009
Strany
    S. 531-538
Poznámky
    Autoři celkem: 2
    Projekt: 1M0579, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Structure vulnerability level for Stonava area
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Stonava area
    structure vulnerability level
Klíčové slovo
    Objektů
    Oblast
    Stavebních
    Stonavy
    Stupeň
    Zranitelnosti
Abstrakt (česky)
   Studium seizmického zatížení objektů technickou seizmicitou je významnou součástí hodnocení životního prostředí. Tak zvané mapy střetů zájmů umožňují stanovení seizmického zatížení pro dané místo a daný objekt. Nový parametr nazvaný stupeň zranitelnosti stavebních objektů byl zaveden pro tyto mapy. V článku je představena výsledná mapa nového parametru pro oblast Stonavy.
Abstrakt (anglicky)
   The study of seismic load of buildings and structures caused by technical seismicity is important part of evaluation of environment. So-called "maps of conflicts of interests" enable to determine seismic loading for given places and given structures. A new parameter called "structure vulnerability level" was established for purpose of these maps. In this paper, Stonava area was selected for presentation of this parameter.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012