Podrobnosti záznamu

Název
    Subfosilní polygenetická pseudčernozem v návátých píscích při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd"), jižní Morava (34-23 Břeclav)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Další názvy
    Subrecent polygenetic pseudochernozem in the aeolian sands ("Barvínkův hrúd") at the confluence of the Dyje and Morava Rivers (s. Moravia)
Autor
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    s. 2-3
Rok
    2002
Poznámky
    1 obr., 1 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    holocén
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mikromorfologie půdní
    pedogeneze
    půda fosilní
    sedimentace eolická
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    34-23
    Barvínkův
    Břeclav
    Dyje
    Hrúd
    Jižní
    Morava
    Moravou
    Návátých
    Píscích
    Polygenetická
    Pseudčernozem
    Soutoku
    Subfosilní
Abstrakt (anglicky)
   In the SE surroundings of the Great Moravian site Břeclav-Pohansko the occurrences of aeolian sands in the valleys of the Morava and Dyje Rivers are characteristic. The sands forming dune clusters typically overlie the gravels and sands of the Pleniglacial valley terrace and are dated to Date Glacial, most probably to Younger Dryas. On the dunes the Mesolithic to Slavonic settlements ere identified. Complex development of the sanddunes is demonstrated by a subfossil soil (polygenetic pseudochernozem) which evidences the existence of hiatuses in aeolian deposition. Youngest Holocene sediments in the area are overbank silts and loams deposited on the flood plain during high water stands
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012