Podrobnosti záznamu

Název
    Subfosilní polygenetická pseudočernozem v navátých píscích při soutoku Dyje s Moravou (Barvínkův hrúd), jižní Morava
Další názvy
    Subrecent polygenetic pseudochernozem in the aeolian sands (Barvínkův hrúd) at the confluence of the Dyje and Morava Rivers (s.Moravia)
Autor
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
Svazek/č.
    Roč. 9, č. září
Strany
    2
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Quaternary, palaeopedology, aeolian sediments, dune, floodplain, geochemistry
Klíčové slovo
    Barvínkův
    Dyje
    Hrúd
    Jižní
    Morava
    Moravou
    Navátých
    Píscích
    Polygenetická
    Pseudočernozem
    Soutoku
    Subfosilní
Abstrakt (česky)
   Jv. od velkomoravské lokality Břeclav-Pohansko jsou v nivě Dyje a Moravy typické duny navátého písku. Na nich je doloženo osídlení od mesolitu po Slovany.V komplexu navátých písků je vyvinuta polygenetická pseudočernozem, dokládající hiát v sedimentaci písků
Abstrakt (anglicky)
   Subrecent polygenetic pseudochernozem in the aeolian sands (Barvínkův hrúd) at the confluence of the Dyje and Morava Rivers (s.Moravia)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014