Podrobnosti záznamu

Název
    Subglaciální štěrkovité tilly u Jindřichova na Osoblažsku
Další názvy
    Subglacial gravely tills from Jindřichov in the Osoblaha Spur
Autor
    Hanáček, Martin
    Nývlt, Daniel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Svazek/č.
    Roč. 58, č. 3
Strany
    22
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Subglacial tills, Clast petrology, Nordic indicators, Till clast fabrics, Continental glaciation, Pleistocene, Elsterian glaciation, Jindřichov sandpit, Osoblaha Spur
Klíčové slovo
    Jindřichova
    Osoblažsku
    Subglaciální
    štěrkovité
    Tilly
Abstrakt (česky)
   Sedimentární sukcese zahrnující lodgement till, subglaciální glacifluviální písky, subglaciální melt-out till, gelifluovaný a kryoturbovaný melt-out till a sprašovou hlínu odkrytá v pískovně u Jindřichova v SZ části Osoblažska je popsána. Oba tilly jsou velmi štěrkovité a obsahují 33-46 hm.% štěrku. Petrologické složení obou tillů zahrnuje kulmské sedimenty, křemen, polské horniny a noridka (5,5-6%). Orientace klastů v tillech ukazuje na jejich genetickou souvislost a silné ovlivnění vytávacími procesy na subglaciální sedimentaci a na postup ledovcového štítu směrem k JZ na dané lokalitě. Avšak převažující směr v severním předpolí Osoblažska byl ve směru SSZ-JJV. Spektrum vůdčích nordických souvků ukazuje na převahu výchdofenoskandských hornin nad horninami z jižního a středního Švédska; to odpovídá ostatním elsterským tillům v oblasti Odeského splazu kontinentálního ledovce.
Abstrakt (anglicky)
   Subglacial gravely tills from Jindřichov in the Osoblaha Spur
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014