Podrobnosti záznamu

Název
    Sulphide and U-Zr-Ti mineralization in unsilicified and silicified sandstones of the Březno Fm. (Milštejn, Lužické hory Mts.)
Další názvy
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)