Podrobnosti záznamu

Název
    Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika)
Další názvy
    Supergene Cu mineralization from the Mědník hill near Měděnec, Krušné hory Mountains (Czech Republic)
Autor
    Sejkora, Jiří
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 2
Strany
    15
Rok
    2012
Výraz tezauru
    Cu mineralization, weathering, aurichalcite, brochantite, devillite, rosasite, serpierite, smithsonite,woodwardite, powder X-ray diffraction data, unit-cell parameters, chemical composition, Měděnec ore deposit, Czech Republic
Klíčové slovo
    Cu
    Česká
    Hory
    Krušné
    Měděnci
    Mědníku
    Mineralizace
    Republika
    Supergenní
Abstrakt (česky)
   Zajímavá (sub)recentní supergenní asociace Cu-Zn minerálů byla nalezena v opuštěné štole 'Země zaslíbená' na vrchu Mědník, Měděnec, Krušné hory, Česká republika. Minerály serpierite - devillite tvoří pevný roztok ve formě světle až bledě modrých sféroidálních agregátů do 2 mm, složené z tence tabulkovitých až jehlicovitých krystalů. Serpierit je monoklinický, prostorová grupa C2/c s 22,32(2), b 6,172(3), c 22,11(2)A, ? 114,02(6)° a V 2782(6) A3; devillin je monoklinický, prostorová grupa P21/c s 20.858(5), b 6.168(3), c 22.09(1) A, ? 102.71(3)° a V 2773(2) A3. Brochantit tvoří zelené nepravidelné krystalické povlaky silné až 2 mm a prizmatické krystaly do 0,2 mm, je zastoupen polytypem MDO1 s monoklinickou prostorovou grupou P21/a s 13.128(1), b 9.8627(8), c 6.0345(7) A, ? 103.306(8)°, V 760.3(1) A3. Vzácný woodwardit tvoří tenké světle zeleno-modré povlaky na ploše až 2 x 5 mm, má pouze dva velmi široká difrakční maxima (8.483/100 a 4.224/31 A) byly nalezeny v práškovém rtg. záznamu.
   Aurichalcit se vyskytuje vzácně jako malé světle modré polokulovith agregáty o průměru do 0,5 mm, je monoklinický, prostorová grupa P21/m s 13,832(7), b 6,421(3), c 5,289(3)A, ? 100,97(4) ° a V 461.1 (4) A3. Rosasit tvoří vzácné světle zelené polokulovit agregáty o průměru do 0,2 mm, je monoklinický, prostorová grupa P21/a s 12,850(5), b 9,348(1), c 3,144(3)A, ? 110,31(5)° a V 354,2(5) A3. Smithsonit se vyskytuje jako bílé velmi tenké povlaky a malé polokulovité agregáty, je trigonální, prostorová grupa R-3c s 4,6687(3), c 15,098(1)A a V 285,00(4) A3. Data rtg. práškové difrakce a kvantitativní chemické složení stanovených minerálních fází jsou uvedeny v článku.
Abstrakt (anglicky)
   Supergene Cu mineralization from the Mědník hill near Měděnec, Krušné hory Mountains (Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014