Podrobnosti záznamu

Název
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje
Další názvy
    Supergene mineralization from the dump of the shaft No. 16 Příbram - Háje (Czech Republic)
Autor
    Čejka, Jiří
    Goliáš, Viktor
    Hofman, Petr
    Pavlíček, Radim
    Plášil, Jakub
    Sejkora, Jiří
    Škácha, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 1
Strany
    13
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Czech Republic
    Háje near Příbram
    infrared spectroscopy
    supergene minerals
    uranyl
    X-ray powder diffraction
Klíčové slovo
    16
    č
    Háje
    Haldy
    Mineralizace
    Příbram
    Supergenní
    šachty
Abstrakt (česky)
   Supergenní minerální asociace (brochantit, cerrusit, fourmarierit, liebigit, metazeunerit, natrozippeit, farmakolit, schoepit, znucalit) byla nalezena na haldě šachty č. 16 Příbram - Háje (střední Čechy, Česká republika). Všechny nalezené minerály představují recentní nebo (sub)recentní alterační produkt primární mineralizace v haldovém materiálu.
Abstrakt (anglicky)
   The supergene mineral association (brochantite, cerrusite, fourmarierite, liebigite, metazeunerite, natrozippeite, pharmacolite, schoepite, znucalite) was found at mine dump of the shaft No. 16 Příbram - Háje (central Bohemia, Czech Republic). All found minerals represent recent or (sub)recent alteration products of primary mineralization in the mine dump material.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012