Podrobnosti záznamu

Název
    Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
Údaj o odpovědnosti
    Josef Havíř, Jana Pazdírková, Zuzana Skácelová, Zdeňka Sýkorová
Další názvy
    Tectonic micro-earthquakes recorded in Moravia and Silesia in the year 2000
Autor
    Havíř, Josef
    Havíř, Josef, 1970-
    Pazdírková, Jana
    Skácelová, Zuzana
    Sýkorová, Zdeňka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    4
    s. 105-108
Rok
    2001
Poznámky
    2 obr., 1 tab., 14 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    Český masiv
    epicentrum
    mikrozemětřesení
    recent
    zlom aktivní
Výraz tezauru
    earthquakes
    eastern part of the Bohemian Massif
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    2000
    Mikrozemětřesení
    Moravě
    Registrovaná
    Roce
    Slezsku
    Tektonická
Abstrakt (anglicky)
   During the year 2000, seismological stations operated by Institute of physics of the Earth recorded 74 weak tectonic micro-earthquakes from the eastern part of the Bohemian Massif, 14 events were located by program HYPO3D. The seismic activity was observed in these regions: region northwards of Šternberk, the Hrubý Jeseník region (NW of Rýmařov), vicinity of Opava, southeastern part of the Nízký Jeseník region and vicinity of Hranice, southeasternwards of Svitavy, region near Jihlava and northeasternwards of Znojmo
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    30. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012