Podrobnosti záznamu

Název
    Tektonometamorfní vývoj geologických jednotek severovýchodního okraje Moldanubika (Český masív)
Další názvy
    Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)