Podrobnosti záznamu

Název
    Tertiary flora and vegetation of the Hlavačov gravel and sand and the surroundings of Holedeč in the Most Basin (Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Vasilis Teodoridis
Autor
    Teodoridis, Vasilis
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Svazek/č.
    Vol. 57, no. 3-4
Strany
    p. 103-140, příl.
Rok
    2001
Poznámky
    5 obr. v textu, 4 pl. v příl.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B
Klasifikační znak
    561
Skupina konspektu
    56
Předmětová skupina
    ekologie
    flóra
    incertae sedis
    nový taxon
    oligocén
    Plantae
    sedimentace fluviální
    severočeská pánev
    taxonomie
    terciér
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Holedeč (Louny, Žatec)
    Nesuchyně (Rakovník, Rakovník)
    Velká Černoc (Louny, Žatec)
    Želeč (Louny, Žatec)
Klíčové slovo
    Basin
    Czech
    Flora
    Gravel
    Hlavačov
    Holedeč
    Most
    Republic
    Sand
    Surroundings
    Tertiary
    Vegetation
Abstrakt (anglicky)
   The floras of the Hlavačov gravel and sand are bound to clay lenses irregularly distributed in psaminitic- psephitic sediments of the Tertiary river, which drained off areas of Central and West Bohemia and led through Rakovník towards Žatec into the Most Basin. The flora of Holedeč is preserved in clay layers, which genetically belong to the lower part of the Žatec facies of the Most Formation. This locality was discovered in the 19th century. Both areas have yielded 2 ferns, 5 conifers and 51 angiosperms. Popitlus zaddachii HEER var. brabenecii var. n. has been described as a new taxon. The plant fossils are preserved as impressions without any chance for taxonomical determination by cuticular analysis. An ecological reconstruction of plant associations connected with the Hlavačov gravel and sand corresponds to the temperate riparian forest with dominant deciduous elements, e. g. Fagus saxonica Z.
   KVAČEK et WALTHER, Pseudolarix schmidtgenii KRÄUSEL, Taxodium dubium (STERNBERG) HEER, Betulaceae. The locality Holedeč differs in the sedimentary setting. It is possible to infer sedimentation in lake conditions or oxbow lake by a domination of Salvinia reussii ETTINGSHAUSEN and occurrences of Stratiotes kaltennordheimensis (ZENKER) KEILH. The floras from Holedeč and the Hlavačov belt are correlated with the Upper Oligocene Floristic assemblage Thierbach (in the sense of Mai and Walther 1991) from the uppermost part of the Weisselster Basin and the lower part of the Bitterfeld Basin (Germany)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 1. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012