Podrobnosti záznamu

Název
    Testování nedestruktivních metod měření zvětrání horninového masivu v Dole Jeroným
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Lednická, Markéta
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 1
Strany
    s. 66-77
Rok
    2013
Poznámky
    Autoři celkem: 2
    Projekt: ED2.1.00/03.0082, GA MŠk3cav_un_auth*0280791
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR3cav_un_auth*0253997
    Překlad názvu: Testing of non-destructive measurement methods of rock massif weathering in Jeroným Mine
    Rozsah: 12 s. : C
Předmětová kategorie
    drilling resistance
    Schmidt hammer rebound value
    ultrasonic pulse velocity
Klíčové slovo
    Dole
    Horninového
    Jeroným
    Masivu
    Měření
    Metod
    Nedestruktivních
    Testování
    Zvětrání
Abstrakt (česky)
   V tomto příspěvku jsou zhodnoceny poznatky získané během experimentálního dlouhodobého monitoringu změn tenzoru napjatosti v masivu metodou CCBM v Dole Jeroným. Nyní jsou získaná data analyzována s cílem odstranit konstrukční nedostatky použitých prototypů sond CCBM a optimalizovat jejich konstrukci pro použití v distribuovaných měřicích systémech. Při hledání optimální kompenzace teplotní roztažnosti horniny a konstrukčního uspořádání kompenzačního tenzometru byl zjištěn významný vliv vlhkosti na roztažnost pórovitých hornin, který významně ovlivňuje přesnost tenzometrických měření.
Abstrakt (anglicky)
   In the paper, the use of selected non-destructive testing methods for specifying information about the quality of rock massif weathering in the historic Jeroným Mine is described. Three methods have been tested, namely the measurement of the ultrasonic pulse velocity, the measurement the value of rebound Schmidt hammer and the measurement of the drilling resistance. The results of measurements on selected parts of the rock massif in the mine workings show the dependence of the ultrasonic pulse velocity and value of rebound Schmidt hammer on degree of weathering of rocks; while the values of velocity and rebound value are decreasing, degree of weathering increasing. Drilling resistance measurement is newly tested to determine the changes to a depth of 10 mm.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014