Podrobnosti záznamu

Název
    Těžké minerály kenozoika Brněnska - možnosti a úskalí interpretací
Další názvy
    Heavy minerals of the Cenozoic of the Brno surroundings - possibilities and risks of interpretations
Autor
    Otava, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 17, č. zima
Strany
    4
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Drahany upland, Miocene, provenance, translucent heavy minerals
Klíčové slovo
    Brněnska
    Interpretací
    Kenozoika
    Minerály
    Možnosti
    Těžké
    úskalí
Abstrakt (česky)
   Mezi zdroji terciérních a kvartérních sedimentů Brněnska je rozlišeno několik podstatně rozdílných asociací průsvitných těžkých minerálů. Zhodnocení starších i nových vzorků přineslo některé nové atypické asociace. Dříve definované asociace rudických vrstev (staurolit-kyanit-turmalín-rutil), badenu a kulmu (granátické)spraší (granát, amfibol) byly doplněny o specifickou zirkon-turmalínovou asociaci pocházející z písčitých vložek v devonských vápencích. Diskutovány jsou relativní obsahy amfibolu a popsány redeponované rudické vrstvy smíšené s kulmským zdrojem.
Abstrakt (anglicky)
   Heavy minerals of the Cenozoic of the Brno surroundings - possibilities and risks of interpretations
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014