Podrobnosti záznamu

Název
    Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
Údaj o odpovědnosti
    Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Radek Dušek
Další názvy
    Transformation of geomorphic regime of channels in the Moravskoslezské Beskydy Mts forefield
Autor
    Dušek, Radek, 1962-
    Galia, Tomáš
    Hradecký, Jan, 1974-
    Škarpich, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 63, č. 8
Strany
    s. 265-268
Rok
    2013
Poznámky
    4 fot., 4 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Klasifikační znak
    551.4
    556
Skupina konspektu
    556
Předmětová skupina
    eroze
    flyšové pásmo Západních Karpat
    koryto
    morfologie fluviální
    sedimentace fluviální
    transport
    vodoteč
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
Klíčové slovo
    Beskyd
    Geomorfologického
    Moravskoslezských
    Předpolí
    Režimu
    řek
    Transformace
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 2. 2014
Datum importu
    20. 5. 2014