Podrobnosti záznamu

Název
    Two-mica granites of the Plechý (Plöckenstein) pluton in the Triple-Point Area (Trojmezí, Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic, and Germany
Další názvy
    Dvojslídné granity plutonu Plechého v oblasti Trojmezí Rakouska, České republiky a Německa
Autor
    Breiter, Karel
    Frank, Wolfgang
    Koller, Friedrich
    Scharbert, Susanna
    Siebel, Wolfgang
    Škoda, Radek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt
Svazek/č.
    Roč. 147, č. 3+4
Strany
    18
Rok
    2007
Výraz tezauru
    granite, petrology, mineralogy, Moldanubicum, geochronology
Klíčové slovo
    Area
    Austria
    Czech
    Dreiländereck
    Germany
    Granites
    Plechý
    Plöckenstein
    Pluton
    Republic
    Triple-Point
    Trojmezí
    Two-mica
Abstrakt (česky)
   Pluton Plechého má eliptický tvar (13x10 km) a rozkládá se okolo trojného bodu hranic České republiky, Rakouska a Německa. Geologicky je mladčí než všechny granitoidy v okolí. V plutonu lze rozlišit tři horninové typy: 1. střednězrnitý dvojslídný granit Plechého tvoří převážnou část plutonu, 2. seriálporfyrický dvojslídný granit Třístoličníku tvoří S-J protažené těleso v záp. části plutonu, 3. hiatalporfyrický dvojslídný granit Steinbergu tvoří těleso tvaru půlměsíce v jižní části plutonu. Všechny typy granitů jsou peraluminické (ASI: 1.15-1.25). Granit typu Steinberg je obohacen thoriem až do obsahu 100 ppm. Minerální složení granitů je obdobné: křemen, pertitický K-živec, albit-oligoklas,biotit a muskovit. Z akcesoriií je bežný apatit, zirkon, monazit a Ti-oxidy. Stáří krystalizace granitů je 328-325 Ma (single-zircon Pb-Pb evaporation) Stáří ochlazování plutonu stanovené metodami Ar-Ar and Rb-Sr je 327-309 Ma.
Abstrakt (anglicky)
   The Plechý pluton (13 x 10 km) situated around the triple-point of Austria, the Czech Republic, and Germany, is comprised of: i. Plechý granite - a equigranular, coarse-grained two-mica granite which forms the major part of the pluton; ii. Dreisessel granite - a serialporphyritic, coarse-grained two-mica granite which forms a N-S elongated body in the western part of the pluton; iii. Steinberg granite - a hiatalporphyritic two-mica granite with a medium-grained groundmass which forms a crescent-like body in the s. and sw. part of the pluton.. All granite types are peraluminous (ASI: 1.15-1.25). The Steinberg granite is enriched in Th up to 100 ppm. Single-zircon Pb-Pb evaporation ages ranging 328-325 Ma, Ar-Ar and Rb-Sr cooling ages are 327-309 Ma. The Dreisessel granite is interpreted as the near-upper contact facies of the pluton, passing down into the typical equigranular Plechý granite. The Steinberg granite forms a separate, slightly older, intrusion.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014