Podrobnosti záznamu

Název
    The Upper Westphalian flora of the Bohemian Massif (pteridosperms, cordaites and extrabasinal elements)
Další názvy
    Svrchnowestphalská flóra Českého masivu (pteridospermy, kordaity a mimopánevní prvky)
Autor
    Šimůnek, Zbyněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Balcanica
Svazek/č.
    Roč. 34, č. 1-2
Strany
    8
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Carboniferous, Central Bohemian Region, Intrasudetic Basin, plant diversity
Klíčové slovo
    Bohemian
    Cordaites
    Elements
    Extrabasinal
    Flora
    Massif
    Pteridosperms
    Upper
    Westphalian
Abstrakt (česky)
   Studie svrchnokarbonské a spodnopermské rostlinné divezity v české republice zjistila 201 druhů v namuru až autunu vnitrosudetské pánve a 306 druhů ve svrchním westphalu a stephanu středočeské oblasti. Z 386 druhů známých z obou oblastí, 120 druhů je společných pro obě. Rostlinná biodiverzita ve studovaném intervalu bolsovu, westphalu D a cantabru je různá v obou těchto oblastech.
Abstrakt (anglicky)
   Studies of Late Carboniferous - Early Permian plant diversity in the Czech Republic have revealed 201 species in the Namurian to Autunian interval of the Intrasudetic Basin and 306 species in the upper Westphalian and Stephanian of the Central Bohemian Region. Of the 387 species known from both regions, 120 are common to both. The plant biodiversity in the critical studied interval of the Bolsovian, Westphalian D and Cantabrian is different in these two regions.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014