Podrobnosti záznamu

Název
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu (12-24 Praha, 12-42 Beroun)
Údaj o odpovědnosti
    Radek Mikuláš
Další názvy
    Precision of the stratigraphical range of some representatives of the genus Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) in the Ordovician of the Barrandian area
Autor
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Strany
    s. 130-131
Rok
    1996
Poznámky
    2 obr., 1 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    Barrandien
    biostratigrafie
    Brachiopoda
    ordovik
    taxonomie
    výzkum
    zóny biostratigrafické
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    Beroun
    ČR-Čechy
    Praha
Klíčové slovo
    12-24
    12-42
    Aegiromena
    Barrandienu
    Beroun
    Brachiopoda
    Některých
    Ordoviku
    Praha
    Rodu
    Rozpětí
    Stratigrafického
    Strophomenidina
    Upřesnění
    Zástupců
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012