Podrobnosti záznamu

Název
    Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
Další názvy
    Calc-silicate rocks from Polička crystalline Complex
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 91, č. 10
Strany
    16
Rok
    2006
Výraz tezauru
    calc-silicate rocks, Polička Crystalline Complex, PT conditions, Czech Republic
Klíčové slovo
    Horniny
    Krystaliniku
    Poličském
    Vápenatosilikátové
Abstrakt (česky)
   V rámci poličského krystalinika se podařilo vápenatosilikátové horniny rozdělit do dvou hlavních skupin(nodule vápenatosilikátových hornin: Qtz + Pl + Di + Ttn + Czo + Amp + Grt + Cal a tělesa vápenatosilikátových hornin: Qtz + Pl + Di + Ttn + Kfs + Scp + Ep (Czo) + Amp + Grt + Cal + Chl). Studium minerálních asociací vápenatosilikátových hornin a okolních metapelitů poskytlo podobné metamorfní podmínky 570 - 680 °C a 5-7 kbar pro obě skupiny. Granát je typický pro většinu nodulí v převážné části poličského krystalinika, ale v tělesech vápenatosilikátových hornin je přítomen pouze na JV okraji poličského krystalinika. Prostorové rozšíření granátu závisí na chemickém složení horniny a fluidní fáze během metamorfního vývoje. Složení fluidní fáze uvažované pro nodule se vyznačovalo nižším XCO2 než fluida která během metamorfózy koexistovala s tělesy vápenatosilikátových hornin.
Abstrakt (anglicky)
   Calc-silicate rocks from Polička crystalline Complex
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014