Podrobnosti záznamu

Název
    Vegetation patterns of Westphalian and Lower Stephanian mire assemblages preserved in tuff beds of the continental basins of Czech Republic
Autor
    Libertín, Milan
    Opluštil, Stanislav
    Pšenička, Josef
    Šimůnek, Zbyněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Review of Palaeobotany and Palynology
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 143
Strany
    48
Rok
    2007
Výraz tezauru
    fossiliferous tuffs
    Palaeoecology
    Pennsylvanian
    plant assemblages
Klíčové slovo
    Assemblages
    Basins
    Beds
    Continental
    Czech
    Lower
    Mire
    Patterns
    Preserved
    Republic
    Stephanian
    Tuff
    Vegetation
    Westphalian
Abstrakt (anglicky)
   Composition of peat-forming vegetation of the Pennsylvanian age
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012