Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
Údaj o odpovědnosti
    Jan Malec, Václav Štěpán, Karel Rezek
Další názvy
    The composition of medieval metallurgical slugs from the Kutná Hora ore district and the contamination of rock environment by heavy metals
Autor
    Malec, Jan
    Rezek, Karel
    Štěpán, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
Strany
    s. 36-37
Poznámky
    3 tab.
    Anglické resumé
Klasifikační znak
    504.05
    622.3
    930
Skupina konspektu
    504
    622
    930
Předmětová skupina
    historie
    hodnocení rizika
    karbonáty
    koroze
    kovy těžké
    metalurgie
    mineralogie technická
    minerály supergenní
    odpad rizikový
    oxidy
    prvky ryzí
    silikáty
    sulfidy
    voda kontaminovaná
    vodoteč
    vyluhování
    zemědělství
    znečištění
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kutná Hora
Klíčové slovo
    Horninového
    Hutních
    Kontaminaci
    Kutnohorského
    Prostředí
    Prvky
    Revíru
    Rizikovými
    Složení
    Starých
    Strusek
    území
    Vliv
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012