Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva
Další názvy
    Results of mapping and stratigraphic research in the Rača Unit on the Horní Bečva Map Sheet
Autor
    Bubík, Miroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Svazek/č.
    Č. (2007)
Strany
    4
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Carpathian Flysch, Rača Unit, stratigraphy, Cretaceous, Paleogene
Klíčové slovo
    Bečva
    Horní
    Jednotce
    Listu
    Mapování
    Račanské
    Stratigrafických
    Výsledky
    Výzkumů
Abstrakt (česky)
   V rámci geologického mapování 1:25000 byla revidována stratigrafie račanské jednotky (rajnochovické, kaumbergské, soláňské, belovežské a zlínské souvrství) na listu Horní Bečva. Vigantické bradlo tvořené kurovickými vápenci je nově interpretováno jako příkrovová troska račanské jednotky. Pomocí acetolýzy byla z vápenců získána fauna hlubokomořských aglutinovaných foraminifer. Revize výchozů řazených do rajnochovického souvrství prokázala jejich příslušnost k mladším jednotkám. Poprvé byla detailně studována stratigrafie soláňského souvrství v jeho typové oblasti. V rámci souvrství bylo pozorováno několik horizontů pestrých jílovců.
Abstrakt (anglicky)
   Results of mapping and stratigraphic research in the Rača Unit on the Horní Bečva Map Sheet
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014