Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgrúně (25-24 Turzovka)
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Bubík, Marie Adamová, Marta Bak, Juraj Franců, Przemyslaw Gedl, Lilian Švábenická, Alfred Uchman
Další názvy
    Results of the investigations at the Cretaceous/Tertiary boundary in the Magura Flysch near Uzgruň
Autor
    Adamová, Marie
    Bak, Marta
    Bubík, Miroslav
    Franců, Juraj, 1957-
    Gedl, Przemyslaw
    Mikuláš, Radek
    Švábenická, Lilian, 1953-
    Uchman, Alfred
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    s. 18-22
Rok
    2002
Poznámky
    1 obr., 10 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    chemostratigrafie
    flyš
    geologie regionální
    křída
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    paleoprostředí
    račanská jednotka
    stratigrafická hranice
    terciér
    vymírání
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Uzgrúň (Vsetín)
Klíčové slovo
    25-24
    Flyši
    Hranice
    Křída/terciér
    Magurském
    Turzovka
    Uzgrúně
    Výsledky
    Výzkumu
Abstrakt (anglicky)
   The Cretaceous/Cenozoic transition was studied in the deep-sea/sub-CCD flysch sediments of the Carpathian Flysch using micropaleontology, sedimentology and geochemistry. The position of the boundary was estimated in the section based on integrated stratigraphy (chemostratigraphy and biostratigraphy: calcareous nannofossils, dinocysts, foraminifers, and radioalrians). The boundary layer itself was not found, but a weak Ir enrichment in three muddy turbidites is interpreted as reworking of it. The base of the benthic foraminifer Rzehakina fissistomata zone was recorded 2.5 m below the boundary. The last occurrence of the nannofossil Micula prinsii and planktonic foraminifer Abathomphalus mayaroensis was recorded in the highest calcareous turbidite mudstone 0.65 m belo the boundary, and Maastrichtian radiolarian assemblage of the Amphipyndax tylotus Zone 1.45 m below the boundary.
   The dinocysts index species Carpatella cornuta was found just 35 cm above the base of the Ir bearing turbidite layer. No extinctions among benthic foraminifers wwere observed at the boundary. The dinocysts record shoes prolonged stepise return across the whole studied section (uppermost Maastrichtian-basal Danian). This multidisciplinary study has allowed the modelling of palaeoenvironmental changes across the Cretaceous/Tertiary transition. The changes in the deep sea Magura Flysch Basin result from the interplay between a trend increasing bottom-water oxygenation with to low-oxygen episodes in the uppermost Maastrichtian, the formation of and oxygen minimum zone in the water column above, increasing plankton productivity, possible upwelling, and shifts in the level of the CCD. At the boundary itself there was no sudden change, but rather a prolonged trend of increasing primary as well as benthic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    8. 10. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012