Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně
Další názvy
    Results of the investigations at the Cretaceous/Tertiary boundary in the Magura Flysch near Uzgruň.
Autor
    Adamová, Marie
    Bak, Marta
    Bubík, Miroslav
    Franců, Juraj
    Gedl, Przemyslaw
    Mikuláš, Radek
    Švábenická, Lilian
    Uchman, Alfred
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
Svazek/č.
    Roč. 9
Rok
    2002
Výraz tezauru
    KT boundary, stratigraphy, Ir anomaly, extinction, palaenvironmental analysis, Outer Carpathian Flysch, Rača Unit
Klíčové slovo
    Flyši
    Hranice
    Křída/terciér
    Magurském
    Uzgruně
    Výsledky
    Výzkumu
Abstrakt (česky)
   Hranice křída/terciér v hlubokovodních sedimentech magurského flyše na základě studia mikropaleontologie (foraminifery, radiolárie, nanofosilie, dinocysty), geochemie (Ir a organika) a sedimetologie.
Abstrakt (anglicky)
   Results of the investigations at the Cretaceous/Tertiary boundary in the Magura Flysch near Uzgruň.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014