Podrobnosti záznamu

Název
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
Údaj o odpovědnosti
    Roman Duras, Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Radek Dušek
Další názvy
    The use of geophysical methods in geomorphological research in mountain areas
Autor
    Duras, Roman
    Dušek, Radek, 1962-
    Hradecký, Jan, 1974-
    Pánek, Tomáš, 1977-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografický časopis
Svazek/č.
    Roč. 57, č. 3
Strany
    s. 267-284
Rok
    2005
Poznámky
    6 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 281-283
    il.
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    brázda
    etchplén
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geomorfologie
    kongelifrakce
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    kvartér Západních Karpat
    měření geoelektrické
    metody geofyzikální
    neotektonika
    pleistocén
    pohoří
    pohyb svahový
    reliéf
    seizmika refrakční
    silesikum
Geografické jméno
    Čeladná (Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí)
    ČR-Morava
    Hrubý Jeseník-Pradědská hornatina
    Jablunkov (Frýdek-Místek, Jablunkov)
    Moravskoslezské Beskydy-Smrk
    Ostravice (Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí)
Klíčové slovo
    Analýze
    Geofyzikálních
    Georeliéfu
    Horských
    Metod
    Oblastí
    Využití
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012