Podrobnosti záznamu

Název
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti".
Autor
    Konečný, Petr
    Ptáček, J.
    Stein, P.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 53, č. 3
Strany
    s. 25-32
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: AACBU30-03, GA ČBÚ, CZ
    Překlad názvu: Utilizing the findings gained in the course of the implementation of the Project of the Czech Mines Inspectorate No30/2003 "An Analysis of the application and efficiency of rockburst prevention methods in the regions with the occurence of rockbursts".
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    rockburst prediction and prevention
Klíčové slovo
    Analýza
    Aplikací
    č.30/2003
    ČBÚ
    Kde
    Metod
    Oblastech
    Otřesy
    Poznatků
    Prevence
    Projektu
    Protiotřesové
    Rozbor
    řešení
    účinnosti
    Využití
    Vznikly
Abstrakt (česky)
   Jsou popsány výsledky získané při řešení projektu ČBÚ č.30/2003. Výsledky řešení se vztahují k prognóze a prevenci otřesů aplikovaných v Ostravsko-karvinském revíru v posledním desetiletí. Analýza současných metod prognózy a prevence umožnila formulovat návrhy na příslušnou úpravu příslušné legislativy.
Abstrakt (anglicky)
   Results obtained by solving the Project of Czech Mining Bureau No30/2003. The results are related to methods of rock burst prediction and prevention applied during the last decade in Ostrava-Karviná Coal Basin. Analysing of contemporary methods of prognosis and prevention has enabled formulating of amendments of relevant legal regulations.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012