Podrobnosti záznamu

Název
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
Údaj o odpovědnosti
    David Buriánek, Pavel Hanžl, Rostislav Melichar, Alice Zavřelová
Další názvy
    Origin and evolution metagranite from Svratka crystalline complex
Autor
    Buriánek, David
    Hanžl, Pavel, 1964-
    Melichar, Rostislav, 1961-
    Zavřelová, Alice
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 84-88
Rok
    2006
Poznámky
    2 obr., 2 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Klasifikační znak
    551.2
    552
    912
Skupina konspektu
    552
    912
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    analýza petrotektonická
    biotit
    chemismus hornin
    facie amfibolitová
    geologie regionální
    mapa geologická
    metagranit
    muskovit
    svratecké krystalinikum
    vrásnění variské
    vyrostlice
    živec alkalický
Geografické jméno
    Březiny (Svitavy, Polička)
    Čachnov (Chrudim, Hlinsko)
    Česko
    Dalečín (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
    Jimramov (Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě)
    Milovy (Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě)
    Odranec (Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě)
    Sněžné (Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě)
    Svratka (Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou)
Klíčové slovo
    14-33
    24-11
    Krystalinika
    Město
    Metagranitů
    Moravě
    Nové
    Polička
    Svrateckého
    Vývoj
    Vznik
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012